Vilka är vi?

VÅRT TEAM

COO
Ansvarig för Bemanning/rekrytering

& Media

  • Linkedin - svarta cirkeln

Efter att ha arbetat med bemanning och rekrytering i över 10 år så har Tomas ett stort kontaktnätverk med både företagare och arbetstagare. Han har kunskaper inom flera branscher och vet vad kunden vill ha och behöver när de söker personal, vilket underlättar och snabbar på rekryteringsprocessen.
Genom att ha arbetat med mediaföretag så har Tomas stark erfarenhet inom marknadsföring och vet hur man når ut till rätt personer vid rätt tillfälle.

CEO
Handledare, rekryterare och ekonomi- och personalansvarig

  • Linkedin - svarta cirkeln

Med en juristexamen och erfarenhet inom ekonomi, juridik, och handledning, arbetar Cassandra med samtliga ekonomiska frågor inom företaget. Hon arbetar även som jobbcoach och tätt intill personalen som AuxiliRec sätter ut i arbete, för att se till att de trivs och motiveras till att fortsätta arbeta. 

Ekonomiansvarig

  • Linkedin - svarta cirkeln

Genom att ha drivit eget företag med fokus på ekonomi- och företagsfrågor i 35 år, så har Agnetha en bred kunskap och har stött på de flesta situationer. Hon har även studerat ekonomi på Företagsekonomiska Institutet och är vår huvudkonsult för bokföring och redovisning.

Rihab

Auktoriserad tolkansvarig

  • Linkedin - svarta cirkeln

Med en utbildning som inkluderar allt ifrån samhällstolkning, sjukvårdstolkning, juridik för tolkar, migrationstolkning, Svenska/språkfärdigheter, tolketik/teknik så har Rihab en bred kunskap inom tolkning. Rihab talar flytande arabiska, tigrinja, svenska och engelska och ansvarar för att ni får den tolk som passar bäst för er situation.

© 2019 BY AUXILIREC AB