Vilka är vi?

VÅRT TEAM

COO
Ansvarig för Bemanning/rekrytering

& Media

  • Linkedin - svarta cirkeln

Efter att ha arbetat med bemanning och rekrytering i över 10 år så har Tomas ett stort kontaktnätverk med både företagare och arbetstagare.
Han har kunskaper inom flera branscher och vet vad kunden vill ha och behöver när de söker personal, vilket underlättar och snabbar på rekryteringsprocessen.

 

CEO
Handledare, rekryterare och ekonomi- och personalansvarig

  • Linkedin - svarta cirkeln

Med en juristexamen och erfarenhet inom ekonomi, juridik, och handledning, arbetar Cassandra med samtliga ekonomiska frågor inom företaget. Hon arbetar även som jobbcoach och tätt intill personalen som AuxiliRec sätter ut i arbete, för att se till att de trivs och motiveras till att fortsätta arbeta. 

Ekonomiansvarig

  • Linkedin - svarta cirkeln

Genom att ha drivit eget företag med fokus på ekonomi- och företagsfrågor i 35 år, så har Agnetha en bred kunskap och har stött på de flesta situationer. Hon har även studerat ekonomi på Företagsekonomiska Institutet och är vår huvudkonsult för bokföring och redovisning.

© 2019 BY AUXILIREC AB

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram