TOLKENKÄT

För att vara den bästa tolkförmedlingen vi kan vara mot er som tolkar skulle vi uppskatta om ni kunde fylla i nedanstående enkät. 
 

Är du nöjd med den ersättning du får i dagsläge?
arrow&v
Hur önskar du mottaga uppdragsförfrågan?

© 2019 BY AUXILIREC AB